Angka Romawi 1 - 100

BERANDA > ANGKA ROMAWI LENGKAP > Angka Romawi 1 - 100

DAFTAR ISI
AKHIR

A. Angka Romawi 1 - 100


Angka romawi 1 = I
Angka romawi 2 = II
Angka romawi 3 = III
Angka romawi 4 = IV
Angka romawi 5 = V
Angka romawi 6 = VI
Angka romawi 7 = VII
Angka romawi 8 = VIII
Angka romawi 9 = IX
Angka romawi 10 = X
Angka romawi 11 = XI
Angka romawi 12 = XII
Angka romawi 13 = XIII
Angka romawi 14 = XIV
Angka romawi 15 = XV
Angka romawi 16 = XVI
Angka romawi 17 = XVII
Angka romawi 18 = XVIII
Angka romawi 19 = XIX
Angka romawi 20 = XX
Angka romawi 21 = XXI
Angka romawi 22 = XXII
Angka romawi 23 = XXIII
Angka romawi 24 = XXIV
Angka romawi 25 = XXV
Angka romawi 26 = XXVI
Angka romawi 27 = XXVII
Angka romawi 28 = XXVIII
Angka romawi 29 = XXIX
Angka romawi 30 = XXX
Angka romawi 31 = XXXI
Angka romawi 32 = XXXII
Angka romawi 33 = XXXIII
Angka romawi 34 = XXXIV
Angka romawi 35 = XXXV
Angka romawi 36 = XXXVI
Angka romawi 37 = XXXVII
Angka romawi 38 = XXXVIII
Angka romawi 39 = XXXIX
Angka romawi 40 = XL
Angka romawi 41 = XLI
Angka romawi 42 = XLII
Angka romawi 43 = XLIII
Angka romawi 44 = XLIV
Angka romawi 45 = XLV
Angka romawi 46 = XLVI
Angka romawi 47 = XLVII
Angka romawi 48 = XLVIII
Angka romawi 49 = XLIX
Angka romawi 50 = L
Angka romawi 51 = LI
Angka romawi 52 = LII
Angka romawi 53 = LIII
Angka romawi 54 = LIV
Angka romawi 55 = LV
Angka romawi 56 = LVI
Angka romawi 57 = LVII
Angka romawi 58 = LVIII
Angka romawi 59 = LIX
Angka romawi 60 = LX
Angka romawi 61 = LXI
Angka romawi 62 = LXII
Angka romawi 63 = LXIII
Angka romawi 64 = LXIV
Angka romawi 65 = LXV
Angka romawi 66 = LXVI
Angka romawi 67 = LXVII
Angka romawi 68 = LXVIII
Angka romawi 69 = LXIX
Angka romawi 70 = LXX
Angka romawi 71 = LXXI
Angka romawi 72 = LXXII
Angka romawi 73 = LXXIII
Angka romawi 74 = LXXIV
Angka romawi 75 = LXXV
Angka romawi 76 = LXXVI
Angka romawi 77 = LXXVII
Angka romawi 78 = LXXVIII
Angka romawi 79 = LXXIX
Angka romawi 80 = LXXX
Angka romawi 81 = LXXXI
Angka romawi 82 = LXXXII
Angka romawi 83 = LXXXIII
Angka romawi 84 = LXXXIV
Angka romawi 85 = LXXXV
Angka romawi 86 = LXXXVI
Angka romawi 87 = LXXXVII
Angka romawi 88 = LXXXVIII
Angka romawi 89 = LXXXIX
Angka romawi 90 = XC
Angka romawi 91 = XCI
Angka romawi 92 = XCII
Angka romawi 93 = XCIII
Angka romawi 94 = XCIV
Angka romawi 95 = XCV
Angka romawi 96 = XCVI
Angka romawi 97 = XCVII
Angka romawi 98 = XCVIII
Angka romawi 99 = XCIX
Angka romawi 100 = C
• Catatan Tambahan

1 = I
5 = V
10 = X
50 = L
100 = C
500 = D
1.000 = M

1.000 = I
5.000 = V
10.000 = X
50.000 = L
100.000 = C
500.000 = D
1.000.000 = M

4 komentar:

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.