Pasal 20 Ayat 1 - 5 UUD 1945

BERANDA > UUD 1945 LENGKAP > Pasal 20 Ayat 1 - 5 UUD 1945


A. Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945


(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang.

B. Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945


(2) Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

C. Pasal 20 Ayat 3 UUD 1945


(3) Jika rancangan Undang - Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang - Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

D. Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945


(4) Presiden mengesahkan rancangan Undang - Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang - Undang.

E. Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945


(5) Dalam hal rancangan Undang - Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang - Undang tersebut disetujui, rancangan Undang - Undang tersebut sah menjadi Undang - Undang dan wajib diundangkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.