Pasal 20 Ayat 1 - 5 UUD 1945

BERANDA > UUD 1945 LENGKAP > Pasal 20 Ayat 1 - 5 UUD 1945


A. Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945


(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang.

B. Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945


(2) Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

C. Pasal 20 Ayat 3 UUD 1945


(3) Jika rancangan Undang - Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang - Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

D. Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945


(4) Presiden mengesahkan rancangan Undang - Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang - Undang.

E. Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945


(5) Dalam hal rancangan Undang - Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang - Undang tersebut disetujui, rancangan Undang - Undang tersebut sah menjadi Undang - Undang dan wajib diundangkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.