Arti Surah Qaf Ayat 1 - 45

BERANDA > ARTI DAN TERJEMAHAN AL - QURAN > Arti Surah Qaf Ayat 1 - 45Arti Qaf = Qaf
Golongan surah = Makkiyyah
Jumlah ayat = 45
Urutan = 50


A. Arti Surah Qaf Ayat 1


(1) Qaf. Demi Al-Qur'an yang mulia.

B. Arti Surah Qaf Ayat 2


(2) (Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir, “Ini adalah suatu yang sangat ajaib.”

C. Arti Surah Qaf Ayat 3


(3) Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah (akan kembali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

D. Arti Surah Qaf Ayat 4


(4) Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari (tubuh) mereka, sebab pada Kami ada kitab (catatan) yang terpelihara baik.

E. Arti Surah Qaf Ayat 5


(5) Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika (kebenaran itu) datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

F. Arti Surah Qaf Ayat 6


(6) Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun?

G. Arti Surah Qaf Ayat 7


(7) Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah,

H. Arti Surah Qaf Ayat 8


(8) untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (tunduk kepada Allah).

I. Arti Surah Qaf Ayat 9


(9) Dan dari langit Kami turunkan air yang memberi berkah lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.

J. Arti Surah Qaf Ayat 10


(10) Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,

K. Arti Surah Qaf Ayat 11


(11) (sebagai) rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan (air) itu negeri yang mati (tandus). Seperti itulah terjadinya kebangkitan (dari kubur).

L. Arti Surah Qaf Ayat 12


(12) Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Rass dan Samud telah mendustakan (rasul-rasul),

M. Arti Surah Qaf Ayat 13


(13) dan (demikian juga) kaum ‘Ad, kaum Fir‘aun dan kaum Lut,

N. Arti Surah Qaf Ayat 14


(14) dan (juga) penduduk Aikah serta kaum Tubba‘. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka berlakulah ancaman-Ku (atas mereka).

O. Arti Surah Qaf Ayat 15


(15) Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? (Sama sekali tidak) bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

P. Arti Surah Qaf Ayat 16


(16) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.

Q. Arti Surah Qaf Ayat 17


(17) (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.

R. Arti Surah Qaf Ayat 18


(18) Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).

S. Arti Surah Qaf Ayat 19


(19) Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.

T. Arti Surah Qaf Ayat 20


(20) Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

U. Arti Surah Qaf Ayat 21


(21) Setiap orang akan datang bersama (malaikat) penggiring dan (malaikat) saksi.

V. Arti Surah Qaf Ayat 22


(22) Sungguh, kamu dahulu lalai tentang (peristiwa) ini, maka Kami singkapkan tutup (yang menutupi) matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.

W. Arti Surah Qaf Ayat 23


(23) Dan (malaikat) yang menyertainya berkata, “Inilah (catatan perbuatan) yang ada padaku.”

X. Arti Surah Qaf Ayat 24


(24) (Allah berfirman), “Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala,

Y. Arti Surah Qaf Ayat 25


(25) yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu,

Z. Arti Surah Qaf Ayat 26


(26) yang mempersekutukan Allah dengan tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.”

AA. Arti Surah Qaf Ayat 27


(27) (Setan) yang menyertainya berkata (pula), “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh.”

AB. Arti Surah Qaf Ayat 28


(28) (Allah) berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, dan sungguh, dahulu Aku telah memberikan ancaman kepadamu.

AC. Arti Surah Qaf Ayat 29


(29) Keputusan-Ku tidak dapat diubah dan Aku tidak menzalimi hamba-hamba-Ku.”


(30) (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jahanam, “Apakah kamu sudah penuh?” Ia menjawab, “Masih adakah tambahan?”

AE. Arti Surah Qaf Ayat 31


(31) Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh (dari mereka).

AF. Arti Surah Qaf Ayat 32


(32) (Kepada mereka dikatakan), “Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat (kepada Allah) dan memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya).

AG. Arti Surah Qaf Ayat 33


(33) (Yaitu) orang yang takut kepada Allah Yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat,

AH. Arti Surah Qaf Ayat 34


(34) masuklah ke (dalam surga) dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.”

AI. Arti Surah Qaf Ayat 35


(35) Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada tambahannya.

AJ. Arti Surah Qaf Ayat 36


(36) Dan betapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, (padahal) mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka (umat yang belakangan) ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian (dari kebinasaan bagi mereka)?

AK. Arti Surah Qaf Ayat 37


(37) Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

AL. Arti Surah Qaf Ayat 38


(38) Dan sungguh, Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak merasa letih sedikit pun.

AM. Arti Surah Qaf Ayat 39


(39) Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.

AN. Arti Surah Qaf Ayat 40


(40) Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai salat.

AO. Arti Surah Qaf Ayat 41


(41) Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.

AP. Arti Surah Qaf Ayat 42


(42) (Yaitu) pada hari (ketika) mereka men-dengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari kubur).

AQ. Arti Surah Qaf Ayat 43


(43) Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan dan kepada Kami tempat kembali (semua makhluk).

AR. Arti Surah Qaf Ayat 44


(44) (Yaitu) pada hari (ketika) bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.

AS. Arti Surah Qaf Ayat 45


(45) Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman-Ku.
• Catatan Sumber

Quran Kemenag, Tautan disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.