Tabel Bilangan Akar Pangkat 2 ( 1 - 100)

BERANDA > TABEL MATEMATIKA LENGKAP > Tabel Bilangan Akar Pangkat 2 (1 - 100)


A. Tabel Bilangan Akar Pangkat 2 (1 - 100)


²√1 = 1
²√2 = √2
²√3 = √3
²√4 = 2
²√5 = √5
²√6 = √6
²√7 = √7
²√8 = 2√2
²√9 = 3
²√10 = √10
²√11 = √11
²√12 = 2√3
²√13 = √13
²√14 = √14
²√15 = √15
²√16 = 4
²√17 = √17
²√18 = 3√2
²√19 = √19
²√20 = 2√5
²√21 = √21
²√22 = √22
²√23 = √23
²√24 = 2√6
²√25 = 5
²√26 = √26
²√27 = √27
²√28 = 2√7
²√29 = √29
²√30 = √30
²√31 = √31
²√32 = 4√2
²√33 = √33
²√34 = √34
²√35 = √35
²√36 = 6
²√37 = √37
²√38 = √38
²√39 = √39
²√40 = 2√10
²√41 = √41
²√42 = √42
²√43 = √43
²√44 = 2√11
²√45 = 3√5
²√46 = √46
²√47 = √47
²√48 = 2√12
²√49 = 7
²√50 = 5√2
²√51 = √51
²√52 = 2√13
²√53 = √53
²√54 = 3√6
²√55 = √55
²√56 = 2√14
²√57 = √57
²√58 = √58
²√59 = √59
²√60 = 2√15
²√61 = √61
²√62 = √62
²√63 = 3√7
²√64 = 8
²√65 = √65
²√66 = √66
²√67 = √67
²√68 = 2√17
²√69 = √69
²√70 = √70
²√71 = √71
²√72 = 6√2
²√73 = √73
²√74 = √74
²√75 = √75
²√76 = 2√19
²√77 = √77
²√78 = √78
²√79 = √79
²√80 = 4√5
²√81 = 9
²√82 = √82
²√83 = √83
²√84 = 2√21
²√85 = √85
²√86 = √86
²√87 = √87
²√88 = 2√22
²√89 = √89
²√90 = 3√10
²√91 = √91
²√92 = 2√23
²√93 = √93
²√94 = √94
²√95 = √95
²√96 = 4√6
²√97 = √97
²√98 = 7√2
²√99 = 3√11
²√100 = 10
• Catatan Tambahan

Dalam bilangan akar pangkat 2, tidak usah menulis pangkatnya. Untuk menulis pangkat hanya berlaku untuk akar pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk diatas hanya contoh.

1 komentar:

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.