Lirik Lagu Ka Huma (Daerah Jawa Barat)

BERANDA > LAGU - LAGU DAERAH LENGKAP > Lirik Lagu Ka Huma (Daerah Jawa Barat)

DAFTAR ISI
AKHIR

A. Ka HumaAsal Daerah (Provinsi Jawa Barat)


I

Hayu batur geura harudang,
Hayu batur geura harudang

Geura singkil masing tarapti,
Milih bibit anu ngajadi

II

Hayu terus bareng mariang,
Hayu terus bareng mariang

Sangkan urang teu kabeurangan,
Tong talangke tong Sumpang - simpang

=====

Tuh di ditu huma ngadagoan,
Ari gawe ulah Sungkan - sungkan

Saha deui lamun lain urang,
Anu ngurus sandang reujeung pangan

Cape gawe moal rek gaplah,
Hasil cukup beunang kipayah

Arek tangtu moal rek susah,
Ari huma dipika nyaah,
Ari huma deh delungan dipika nyaah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.

Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.

Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.